Verditaksering

Ved verditaksering anslås verdien av bygningsmasse og tomt.

Faktorer som spiller inn på verditaksten er bygningens generelle stand, eventuelle feil eller mangler, solforhold samt utsikt og beliggenhet.

Vi anbefaler normalt verditakst når en bolig skal refinansieres eller ved oppgjør i forbindelse med arv eller skilsmisser. Verditakst kan også benyttes ved salg av bolig, men vi anbefaler da en grundigere rapport.

Selgers egenerklæring inngår som en del av verditaksten.

Kontakt oss
© Takstteam Drammen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker