Naturskade NTF

Alle naturskader på bygning, hageanlegg, gårdsplass og vei skal i utgangspunktet besiktiges og takseres.

Det skal benyttes sertifiserte takstkonsulenter som har gjennomført og bestått naturskadekurs. 

Taksten utarbeides med en detaljert beskrivelse av skaden på objektet, og en kostnadsberegning for utbedring av skaden.

Våre takstmenn takserer og bistår i naturskader - og da primært relatert til storm, stormflo og flom; for forsikringsselskap, andre selskap og privatpersoner; både på bygning, innbo / løsøre og driftsløsøre.

Kontakt oss
© Takstteam Drammen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker