Taksering av næringseiendom

Ved takst av næringseiendom legges vanligvis leieinntektene og eierkostnader til grunn for verdisettingen. Under utarbeidelsen av rapporten vurderer vi områdets generelle leienivå for tilsvarende bygg og tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet. Takstene baseres blant annet på kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie.

Kontakt oss
© Takstteam Drammen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker