Avhendingsloven

Fra 1. januar 2022 kom det en del endringer i avhendingsloven

Avhendingsloven er loven om kjøp og salg av brukt eiendom, som hus, leiligheter, hytter og tomter. Tidligere var det vanlig at boliger ble solgt med generelle forbehold som selges som den er. Nå kan man ikke lenger selge boligen med generelle forbehold. Dette vil si at du blir ansvarlig for alle feil og mangler ved boligen.

Det blir for de som skal selge bolig viktigere å ha en grundig og dokumentert gjennomgang av boligen. 

Strengere krav til dokumentasjonen

I ny forskrift til avhendingsloven er det stilt langt strengere krav til bygningssakkyndige (takstmenn) og deres utforming av tilstandsrapporter. Det er gitt regler om hvordan boligen skal undersøkes og hvordan den bygningssakkyndige skal rapportere om observasjoner.

Den viktigste dokumentasjonen i et boligsalg er:

Tilstandsrapport fra en bygningssakkyndig (takstmann)

Eiendomsmeglerens beskrivelse av boligen

Boligselgerens egenerklæring

Last ned PDF
© Takstteam Drammen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker