Oppfølging av byggelån og uavhengig kontroll

Bank/långiver forlanger normalt en byggelånsoppfølging i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden for eksempelvis oppføring av eneboliger, rekkeboliger, leiligheter i flermannsboliger, fritidsboliger, større tilbygg eller større ombygginger.

Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/långiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg.

I tillegg vil en byggelånsoppfølging være med på å kvalitetsikre at kostnader i byggeprosjektet er innenfor markedsverdi.

Det kan også være svært nyttig for en kunde med en kontroll av fakturaer i forhold til hva som er tilført byggeprosjektet, uavhengig av prosjektets størrelse eller lånebehov.

Kontakt oss
© Takstteam Drammen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker