Verditaksering av næringseiendommer

Verditakst av et næringsbygg eller for en næringsseksjon, er en beregning av markedsverdien på tidspunkt for befaring.

Verdien er basert på eiendommens beliggenhet og eksponering, vedlikeholdsmessige status, og muligheter for bruk. Videre beregnes kapitalisert verdi av de nettoinntekter eiendommen genererer.

Retningslinjer for kapitalisering fastsettes av NTF. Markedsverdien beregnes ut fra en samlet vurdering.

Kontakt oss
© Takstteam Drammen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker