Tilstands/boligsalgsrapport for boliger og næring

Boligsalgsrapporten NS 3600 er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir det i Boligsalgsrapporten NS 3600 lagt spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene og lovlighet som er særlig relevant ved eierskifte.

Mens en takstforretning eller en tilstandsrapport kan være aktuelle i alle sammenhenger og når som helst, er altså Boligsalgsrapporten NS 3600 et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Det er likevel nødvendig å understreke at også Boligsalgsrapporten NS 3600, på samme måte som en takst eller en tilstandsrapport, bygger på utstrakt bruk av kvalifisert skjønn.

 

Tilstandsrapport

Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen.

Det mangler ofte dokumentasjon som gir en utdypende teknisk og vedlikeholdsmessig beskrivelse av eiendommen, som kan være til hjelp for partene. 

Med tilstandsrapport er det nå mulig å få vurdert fast eiendoms tekniske tilstand på en fagmessig og profesjonell måte. Tilstandsrapporten kan utføres på alle typer fast eiendom, også næringseiendom, og rekvireres hos oss.

Kontakt oss
© Takstteam Drammen
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker